5 days - Key West & Bahamas Getaway [Miami to Miami]
( Route Map )